SK EN

Diskusné články

Diskusné články (2019)

Séria Diskusných článkov CELSI je vlajkovou loďou akademickej obce CELSI. Jeho cieľom je šírenie najnovších poznatkov, vedomostí, vzájomné obohacovanie vedomostí a myšlienok a podpora interdisciplinárneho dialógu o trhoch práce alebo širších pracovných otázkach v strednej a východnej Európe. Príspevky všetkých spoločenských vedných odborov vrátane, ale nielen, ekonómie, sociológie, politológia, verejnej politiky, sociálnej antropológie, ľudskej geografie, demografie, práva a sociálej psychológie sú vítané.

Prosím prečítajte si pokyny pre publikovanie a použite formulár na odoslanie a kontrolný zoznam.

Číslo Titul a autori Dátum PDF
55 Enhancing the Effectiveness of Social Dialogue Articulation in Europe: Conceptual and Analytical Framework in a Multi-Level Governance Perspective Kahancová, M. , Martišková, M and Nordlund, C. Nov 2019 download PDF
54 Employment Effects of Income Tax Reforms: Lessons from Slovakia Horváth, M. and Siebertová, Z. Nov 2019 download PDF
53 “Comparison is the thief of joy”. Does social comparison affect migrants’ subjective well-being? Stranges, M. , Vignoli, D. and Venturini, A. Okt 2019 download PDF
52 A Fresh Look at the Health-Wealth Correlation: A Case Study of European Countries Neuman, S. , García-Muñoz, T. and Neuman, T. Okt 2019 download PDF