SK EN

News

Press Release: CELSI supports Central European University in Budapest


« Back to news

Press Release: CELSI supports Central European University in Budapest

Published on March 31, 2017

Tlačová správa: Vyhlásenie Stredoeurópskeho inštitútu pre výskum práce (CELSI) k bezprostrednému ohrozeniu akademických slobôd a Stredoeurópskej univerzity (CEU) v Budapešti

Vedenie Stredoeurópskeho inštitútu pre výskum práce (CELSI) týmto vyjadruje solidaritu so Stredoeurópskou univerzitou (CEU) v Budapešti. Sme hlboko znepokojení v súvislosti s legislatívnym návrhom, ktorý bezprostredne ohrozuje akademické slobody a znemožňuje ďalšie pôsobenie CEU v Budapešti.

Akademické slobody sú životne dôležité pre napĺňanie poslania univerzít a nezávislých vedecko-výskumných pracovísk.

Mnoho mladých talentovaných ľudí zo Slovenska, strednej Európy, a celého sveta vďaka CEU nadobudlo kvalitné vzdelanie, ktoré uplatňujú v prospech celej spoločnosti.

Stredoeurópsky inštitút pre výskum práce zamestnáva alebo zamestnával viacero absolventiek a absolventov Stredoeurópskej univerzity. Ďalší absolventi CEU na CELSI pôsobia alebo pôsobili ako Research Fellows, Research Affiliates, stážisti, alebo s nimi CELSI spolupracuje alebo spolupracovalo na rôznych výskumných projektoch. Vedenie CELSI si vysoko váži ich nenahraditeľný prínos pre inštitút.

Navrhovaná legislatíva bezprostredne ohrozuje akademické slobody v Maďarsku a vytvára precedens ohrozujúci celú akademickú obec v Maďarsku, ako aj za jeho hranicami.

Vedenie Stredoeurópskeho inštitútu pre výskum práce (CELSI) preto úctivo, ale naliehavo, žiada, aby bol spomínaný návrh legislatívy predkladateľmi stiahnutý. Úlohou každého štátu je chrániť akademické slobody a vytvárať férové podmienky pre rozvoj univerzít a vedecko-výskumných pracovísk.

Marta Kahancová

Managing Director

Martin Kahanec

Scientific Director

Stredoeurópsky inštitút pre výskum práce, o.z., (CELSI) je neziskový výskumný inštitút so sídlom v Bratislave. Zaoberá sa multidisciplinárnym výskumom trhu práce a jeho inštitúcií, organizácie práce, spoločenskej zodpovednosti firiem, etnicity a migrácie a ich úloh v ekonomickom, spoločenskom a politickom živote modernej spoločnosti. Podľa databázy ekonomického výskumu a výstupov RePEc je CELSI najproduktívnejšou inštitúciou na Slovensku. Viac informácií na www.celsi.sk

Marta Kahancová a Martin Kahanec sú absolventmi CEU. Martin Kahanec pôsobí ako profesor na CEU. Marta Kahancová na CEU pôsobila ako hosťujúca profesorka.

KONIEC

Kontakt: Martin.Kahanec@celsi.sk Tel/Fax: +421 907 323 324

 

Newsletter sign-up

By signing up, you agree to our Privacy Policy.
\