SK EN

Stredoeurópsky
INštitút
Pre výskum
práce

Central
European
Labour
Studies
Institute

O CELSI

Stredoeurópsky inštitút pre výskum práce (CELSI) je neziskový výskumný inštitút so sídlom v Bratislave. Zaoberá sa multidisciplinárnym výskumom o trhu práce a jeho inštitúciach, práci a organizáciách, podnikaní v spoločnosti a etnicity a migrácie v rámci ekonomického, sociálneho a politického života v modernej spoločnosti.

Nové publikácie

Vyšla nová publikácia s názvom "Auto industry in the Hungarian Northern Great Plain"
Vyšla nová publikácia s názvom "Auto industry in the Hungarian Northern Great Plain"

Táto publikácia mala za cieľ vyhodnotiť nové výzvy vo svete práce, udržateľnosti, digitalizácie, automatizácie, odborného vzdelávania a zastúpenia pracovníkov v regióne, ktorý sa v posledných rokoch stretáva s veľkými investíciami.

CELSI prispelo k novému reportu nadácie Eurofound o kolektívnom vyjednávaní
CELSI prispelo k novému reportu nadácie Eurofound o kolektívnom vyjednávaní

Kolektívne vyjednávanie naprieč EÚ v súčasnosti stojí pred výzvami spôsobenými pandémiou COVID-19, zelenou transformáciou a digitalizáciou.

Kancelária maďarského parlamentu pripravila krátku správu týkajúcu sa diskusie o mzdách a o sociálnom dialógu. ktorej súčasťou boli výsledky výskumu v rámci projektu COLBAR-EUROPE
Kancelária maďarského parlamentu pripravila krátku správu týkajúcu sa diskusie o mzdách a o sociálnom dialógu. ktorej súčasťou boli výsledky výskumu v rámci projektu COLBAR-EUROPE

Správa zverejnená v septembri 2021 sa odvolávala na prácu výskumníka CELSI Gábora Szüdiho, kde porovnával ustanovenia kolektívnych zmlúv v krajinách V4 z hľadiska určovania miezd.

CELSI publikovalo novú mapovaciu štúdiu s názvom " Mapovanie politík odborov na trhu práce pre mladých učiteľov a ďalší pedagogický personál“
CELSI publikovalo novú mapovaciu štúdiu s názvom " Mapovanie politík odborov na trhu práce pre mladých učiteľov a ďalší pedagogický personál“

Mapovacia štúdia, ktorú publikoval tím CELSI, analyzuje zapájanie mladých odborníkov do učiteľských odborových zväzov a prebiehajúce aktivity odborov pre mladých členov, vrátane náborových stratégií a zapájania mladých členov do rozhodovacích procesov.

Viac publikácií

Nové diskusné články

číslo 60

Europe's migration experience and its effects on economic inequality

5. marec 2021
Martin Guzi, Martin Kahanec
číslo 59

The Impact of Mass Antigen Testing for COVID-19 on the Prevalence of the Disease

29. január 2021
Martin Kahanec, Lukáš Lafférs
číslo 58

Better Integration in the Labor Market by Responding to Work Motives: Lessons from a Field Experiment among Israeli Ultra-Religious Women

13. február 2020
Shoshana Neuman, Yael Goldfarb
číslo 57

The English and Russian Language Proficiency Premium in the post-Maidan Ukraine – an Analysis of Web Survey Data

12. február 2020
Brian Fabo,

Nové výskumné správy

číslo 46

Bargaining for working conditions and social rights of migrant workers in Central East European countries (BARMIG), National report: Czechia

14. február 2022
Monika Martišková, Adam Šumichrast
číslo 45

Bargaining for working conditions and social rights of migrant workers in Central East European countries (BARMIG), National report: Hungary

14. február 2022
Tibor T Meszmann,
číslo 44

Collective Bargaining Agreements in the Visegrad Countries

21. jún 2021
Gábor Szüdi,
číslo 43

Chcem pracovať, kto mi pomôže? Posilnenie spolupráce medzi tvorcami politík a neziskovým sektorom pri integrácii zdravotne znevýhodnených ľudí na trh práce

18. február 2021
Barbora Holubová, Marta Kahancová

Kontakty

Telefón/Fax: +421 2 207 35 767 E-mail:info@celsi.sk

Hľadáte konkrétnu osobu z nášho inštitútu s ktorou sa chcete spojit?
Prezrite si všetky kontakty.

Kontakty

Partneri

Newsletter prihlásenie

Prihlasením as na odber, súhlasíte s našimi pravidlami používania.