SK EN

Stredoeurópsky
INštitút
Pre výskum
práce

Central
European
Labour
Studies
Institute

O CELSI

Stredoeurópsky inštitút pre výskum práce (CELSI) je neziskový výskumný inštitút so sídlom v Bratislave. Zaoberá sa multidisciplinárnym výskumom o trhu práce a jeho inštitúciach, práci a organizáciách, podnikaní v spoločnosti a etnicity a migrácie v rámci ekonomického, sociálneho a politického života v modernej spoločnosti.

Nové publikácie

Výskumníci CELSI Martin Guzi a Martin Kahanec spolu s Luciou Mýtnou Kurekovou práve vydali nový článok v Journal of Ethnic and Migration Studies
Výskumníci CELSI Martin Guzi a Martin Kahanec spolu s Luciou Mýtnou Kurekovou práve vydali nový článok v Journal of Ethnic and Migration Studies

Článok s názvom "The impact of immigration and integration policies on immigrant-native labour market hierarchies" využíva longitudinálny model založený na individuálnej úrovni EU LFS a databázach DEMIG POLICY a POLMIG na skúmanie rozdielov v zmenách imigračných a integračných politík v západných členských štátoch EÚ s cieľom preskúmať, ako súvisia s hierarchiami na trhu práce z hľadiska nezamestnanosti a rozdielov v kvalite zamestnanosti medzi prisťahovalcami a domácimi obyvateľmi.

Tím CELSI je spoluautorom kapitoly v knihe "Digital Labour Markets in Central and Eastern European Countries: COVID-19 and the Future of Work"
Tím CELSI je spoluautorom kapitoly v knihe "Digital Labour Markets in Central and Eastern European Countries: COVID-19 and the Future of Work"

Lucia Kováčová, Martin Guzi a Martin Kahanec sú spoluautormi kapitoly v knihe, ktorá kriticky skúma, ako sa sociálni partneri podieľali na tvorbe a prijímaní politík na zachovanie pracovných miest v reakcii na hospodársku krízu COVID-19 v piatich krajinách strednej a východnej Európy: Bulharsko, Česká republika, Poľsko, Rumunsko a Slovensko.

Článok spoluautorky Marty Kahancovej publikovaný v časopise Human Relations

Marta Kahancová je spoluautorkou článku s názvom „Zdroje energie a úspešné kroky odborov, ktoré riešia pracovnú neistotu v nepriaznivých kontextoch: Prípad strednej a východnej Európy“ spolu s Aurorou Trif, Aristeou Koukiadaki a Valentinou Paolucci.

Výskumníci CELSI Monika Martišková, Pavol Bors, Tibor T Meszmann a Adam Šumichrast prispeli do knihy ETUI s názvom "Are multinational companies good for trade unions?"
Výskumníci CELSI Monika Martišková, Pavol Bors, Tibor T Meszmann a Adam Šumichrast prispeli do knihy ETUI s názvom "Are multinational companies good for trade unions?"

Výskumníci CELSI Monika Martišková, Pavol Bors, Tibor T. Meszmann a Adam Šumichrast prispeli do knihy tromi prípadovými štúdiami, ktoré sa zaoberajú situáciou v Česku, Maďarsku a na Slovensku.

Viac publikácií

Nové diskusné články

číslo 63

Industrial Relations and Unemployment Benefit Schemes in the Visegrad Countries during the COVID-19 Pandemic

21. november 2022
Lucia Kováčová, Martin Kahanec
číslo 62

The Impact of Immigration and Integration Policies On Immigrant-Native Labor Market Hierarchies

18. november 2022
Martin Kahanec, Martin Guzi
číslo 61

Children and Female Employment in Mongolia

20. júl 2022
Elena Nikolova, Jakub Polansky
číslo 60

Europe's migration experience and its effects on economic inequality

5. marec 2021
Martin Guzi, Martin Kahanec

Nové výskumné správy

číslo 56

The use of social clauses in public procurement

19. september 2023
Simona Brunnerová,
číslo 55

LEVEL UP! Support and develop collective bargaining coverage

2. máj 2023
Daniela Ceccon, Marta Kahancová
číslo 54

The Role of Industrial Relations and Social Dialogue in Improving Adult Learning Outcomes and Equity

25. apríl 2023
Karolien Lenaerts, Lucia Mýtna Kureková
číslo 53

Bargaining for working conditions and social rights of migrant workers in Central and Eastern European countries (BARMIG), Comparative report

6. august 2022
Agnieszka Kolasa-Nowak, Tibor T Meszmann

Kontakty

Telefón/Fax: +421 2 207 35 767 E-mail:info@celsi.sk

Hľadáte konkrétnu osobu z nášho inštitútu s ktorou sa chcete spojit?
Prezrite si všetky kontakty.

Kontakty

Partneri

Newsletter prihlásenie

Prihlasením as na odber, súhlasíte s našimi pravidlami používania.
\