SK EN

Stredoeurópsky
INštitút
Pre výskum
práce

Central
European
Labour
Studies
Institute

O CELSI

Stredoeurópsky inštitút pre výskum práce (CELSI) je neziskový výskumný inštitút so sídlom v Bratislave. Zaoberá sa multidisciplinárnym výskumom o trhu práce a jeho inštitúciach, práci a organizáciách, podnikaní v spoločnosti a etnicity a migrácie v rámci ekonomického, sociálneho a politického života v modernej spoločnosti.

Nové publikácie

CELSI publishes new mapping study titled "Mapping the Labour Market Trends and Trade Union Policies for Young Teachers and Other Education Personnel"
CELSI publishes new mapping study titled "Mapping the Labour Market Trends and Trade Union Policies for Young Teachers and Other Education Personnel"

The mapping study, published by the CELSI team, analyses the engagement of young professionals in education trade unions, and ongoing union activities for young members, including recruitment strategies and the involvement of young members in the decision-making processes.

Vyšla nová správa ELA o nelegálnej práci v sektore opatrovateľských a domácich služieb
Vyšla nová správa ELA o nelegálnej práci v sektore opatrovateľských a domácich služieb

CELSI s hrdosťou oznamuje, že Európska agentúra práce zverejnila dlho očakávanú správu o nelegálnej práci v opatrovateľských a iných službách pre domácnosť. Tím CELSI významne prispel k správe o odhade prevalencie nelegálnej práce, jej motiváciách a politických prístupoch zahŕňajúcich preventívne a odstrašujúce opatrenia v členských štátoch EÚ.

Bola zverejnená aktualizovaná štúdia CELSI pre výbor Európskeho parlamentu pre zamestnanosť a sociálne veci
Bola zverejnená aktualizovaná štúdia CELSI pre výbor Európskeho parlamentu pre zamestnanosť a sociálne veci

Aktualizovanú štúdiu na tému „Sociálna situácia a zamestnanosť rómskych komunít na Slovensku“ napísali výskumníci CELSI Barbora Holubová, Martin Kahanec, Lucia Kováčová a Mária Sedláková v spolupráci so Zuzanou Poláčkovou zo Slovenskej akadémie vied.

Barbora Holubová, Marta Kahancová, Mária Sedláková a Adam Šumichrast publikovali novú kapitolu "Return to work practice in Slovakia: matching best practice with the scope of social partner activity"
Barbora Holubová, Marta Kahancová, Mária Sedláková a Adam Šumichrast publikovali novú kapitolu "Return to work practice in Slovakia: matching best practice with the scope of social partner activity"

Kapitola "Return to work practice in Slovakia matching best practice with the scope of social partner activity", na ktorej sa podieľali CELSI výskumníci, bola nedávno publikovaná v knihe "Continuing at work: Long-term illness, return to work schemes and the role of industrial relations", ktorú vydal Európsky odborový inštitút.

Viac publikácií

Nové diskusné články

číslo 60

Europe's migration experience and its effects on economic inequality

5. marec 2021
Martin Guzi, Martin Kahanec
číslo 59

The Impact of Mass Antigen Testing for COVID-19 on the Prevalence of the Disease

29. január 2021
Martin Kahanec, Lukáš Lafférs
číslo 58

Better Integration in the Labor Market by Responding to Work Motives: Lessons from a Field Experiment among Israeli Ultra-Religious Women

13. február 2020
Shoshana Neuman, Yael Goldfarb
číslo 57

The English and Russian Language Proficiency Premium in the post-Maidan Ukraine – an Analysis of Web Survey Data

12. február 2020
Brian Fabo,

Nové výskumné správy

číslo 46

Bargaining for working conditions and social rights of migrant workers in Central East European countries (BARMIG), National report: Czechia

14. február 2022
Monika Martišková, Adam Šumichrast
číslo 45

Bargaining for working conditions and social rights of migrant workers in Central East European countries (BARMIG), National report: Hungary

14. február 2022
Tibor T Meszmann,
číslo 44

Collective Bargaining Agreements in the Visegrad Countries

21. jún 2021
Gábor Szüdi,
číslo 43

Chcem pracovať, kto mi pomôže? Posilnenie spolupráce medzi tvorcami politík a neziskovým sektorom pri integrácii zdravotne znevýhodnených ľudí na trh práce

18. február 2021
Barbora Holubová, Marta Kahancová

Kontakty

Telefón/Fax: +421 2 207 35 767 E-mail:info@celsi.sk

Hľadáte konkrétnu osobu z nášho inštitútu s ktorou sa chcete spojit?
Prezrite si všetky kontakty.

Kontakty

Partneri

Newsletter prihlásenie

Prihlasením as na odber, súhlasíte s našimi pravidlami používania.