SK EN

Pre médiá

Tlačová správa: Skrytý poklad: využívanie administratívnych dát na zlepšenie tvorby politík v strednej a východnej Európe

Postsocialistické európske krajiny majú z dôb centrálne plánovanej ekonomiky tradíciu rozsiahleho zhromažďovania dát zo strany štátu. Administratívne údaje osôb a firiem zhromažďované napríklad daňovými úradmi, sociálnou poisťovňou a vládnymi inštitúciami sú často vo vysokej kvalite, navyše majú mnoho výhod oproti dátam z prieskumov. Medzi výhody administratívnych dát patrí ich vyššia presnosť v porovnaní s otázkami v prieskumoch najmä v prípade otázok týkajúcich sa minulosti opýtaných respondentov. Taktiež dokážu poskytnúť informácie o veľkej časti populácie čo zvyšuje ich výpovednú hodnotu. Prepojením dvoch, prípadne viacerých databáz dokážeme zhromaždiť také množstvo anonymizovaných informácií o občanoch aké prieskumy nie sú schopné zozbierať. Väčšina krajín má tiež vysokokvalifikovaných výskumníkov a štatistikov, ktorí by mohli využiť tieto rozsiahle dáta pri rôznych analýzach. Je to bežná prax v západnej Európe, kde sa administratívne dáta pravidelne používajú na hodnotenie vplyvu rôznych vládnych opatrení. Administratívne dáta samozrejme slúžia aj ako významný zdroj dát pre výskumníkov.

10. október 2017
Tlačová správa: Vyhlásenie Stredoeurópskeho inštitútu pre výskum práce (CELSI) k bezprostrednému ohrozeniu akademických slobôd a Stredoeurópskej univerzity (CEU) v Budapešti

Vedenie Stredoeurópskeho inštitútu pre výskum práce (CELSI) týmto vyjadruje solidaritu so Stredoeurópskou univerzitou (CEU) v Budapešti. Sme hlboko znepokojení v súvislosti s legislatívnym návrhom, ktorý bezprostredne ohrozuje akademické slobody a znemožňuje ďalšie pôsobenie CEU v Budapešti.

31. marec 2017
Tlačová správa: Riaditeľ CELSI Martin Kahanec zvolený za riadneho člena Academia Europea ako prvý Slovák v spoločenských a príbuzných vedách.

Na zasadaní Rady Academia Europaea, európskej akadémie vied, bol 26. júna 2016 riaditeľ pre výskum CELSI Martin Kahanec zvolený za riadneho člena Academia Europaea v sekcii ekonomických, biznis a manažérskych vied. Tohoto ocenenia sa mu dostalo ako celkovo piatemu Slovákovi a prvému v spoločenských a príbuzných vedách.

18. júl 2016
Tlačová správa: Ženy a mladí ľudia bez vzdelania sú na trhu práce takmer bez šance

V porovnaní s európskymi krajinami máme pomerne málo nízkovzdelaných ľudí. Ich šance uplatniť sa na trhu práce sú však spomedzi krajín skúmaných Stredoeurópskym inštitútom pre výskum práce (CELSI) najnižšie. Najohrozenejšie sú ženy a mladí ľudia.

15. apríl 2013
Martin Kahanec komentoval zmeny v Zákone o službách nezamestnanosti

Novinkou, s ktorou sa budú musieť začínajúci podnikatelia vysporiadať, je rozdelenie peňazí na dve časti. Prvých 60 percent sumy dostanú hneď na začiatku, ostatok až po úspešnom roku fungovania. Martin Kahanec však upozorňuje na riziká: „Po roku síce možno mierne motivuje poberateľov zotrvať pri podnikaní, avšak tiež znižuje efekt opatrenia, keďže práve na začiatku podnikania je nedostatok financií najciteľnejší.“

21. marec 2013
Analýza: Čo môžeme očakávať od nového Zákonníka práce?

Otázka, či nový Zákonník práce, účinný od 1.1.2013 zvýšil nezmestnanosť alebo nie, zaujíma mnohých. Na túto otázku môžeme zatiaľ len ťažko odpovedať, keďže potrebné časové rady budú dostupné až o niekoľko mesiacov. V Európe je však jedna krajina, Nemecko, ktorá svoj trh práce nie až tak dávno zásadne zreformovala a teraz žne ovocie v podobe dlhodobo klesajúcej nezamestnanosti.

4. marec 2013
Analýza: Berú Slováci prácu Nemcom?

Rozšírenie Európskej únie prinieslo právo voľného pohybu aj pre Slovákov. Zatiaľ čo mnohí občania z nových členských krajín sa tohto práva nadšene chopili, v starých členských krajinách prevládali obavy z ich prílevu. Analýza dokázala, že bezdôvodne. Paradoxne sú totiž riziká skôr na strane nových členských krajín.

7. január 2013
Martin Kahanec quoted by daily SME

quoted in: Ľudia sú ochotní robiť najmä v Česku, SME

15. september 2011
WageIndicator report: couples earn more than singles

*Žít s partnerem je sázka na jistotu. Zadaní vydělávají mnohem víc*, iDnes.cz

10. september 2011
Martin Kahanec quoted by daily Pravda

quoted in: *Európska únia bojuje proti chudobe*, Miroslav Čaplovič, Pravda, 9.5.2011

9. máj 2011

Newsletter sign-up

Kliknutím na tlačidlo prihlásiť sa, súhlasíte s pravidlami o ochrane súkromia..