SK EN

Projekty

58

58

2023 - 2025

TRUE EUROPE: Dôvera vo vzťahoch medzi odbormi a zamestnávateľmi v Európe

Logo

2023 - 2025

TRUE EUROPE: Dôvera vo vzťahoch medzi odbormi a zamestnávateľmi v Európe

57

57

2023 - 2025

JUSTMIG: Udržateľné a spravodlivé nadnárodné sektorové trhy práce pre dočasných migrantov

2023 - 2025

JUSTMIG: Udržateľné a spravodlivé nadnárodné sektorové trhy práce pre dočasných migrantov

56

56

2024 - 2026

BARSERVICE: Múdre vyjednávanie v sektore služieb: prehľad, výzvy, príležitosti

2024 - 2026

BARSERVICE: Múdre vyjednávanie v sektore služieb: prehľad, výzvy, príležitosti

55

55

2023 - 2025

CEECAW: Výzvy pre organizovanie a kolektívne vyjednávanie v odvetviach starostlivosti, správy a odpadového hospodárstva v krajinách strednej a východnej Európy

Logo

2023 - 2025

CEECAW: Výzvy pre organizovanie a kolektívne vyjednávanie v odvetviach starostlivosti, správy a odpadového hospodárstva v krajinách strednej a východnej Európy

54

54

2022 - 2024

Care4Care: od neistých po bezpečné pracovné podmienky

Logo

2022 - 2024

Care4Care: od neistých po bezpečné pracovné podmienky

53

53

2022 - 2026

TransEuroWorkS: Transformácia európskej práce a sociálnej ochrany

2022 - 2026

TransEuroWorkS: Transformácia európskej práce a sociálnej ochrany

52

52

2022 - 2024

BARWAGE - Význam kolektívneho vyjednávania pre nastavovaníe miezd v Európskej únii

2022 - 2024

BARWAGE - Význam kolektívneho vyjednávania pre nastavovaníe miezd v Európskej únii

50

50

2022 - 2024

BARMETAL: Digitalizácia, automatizácia a dekarbonizácia: Príležitosť na posilnenie kolektívneho vyjednávania v kovopriemysle

2022 - 2024

BARMETAL: Digitalizácia, automatizácia a dekarbonizácia: Príležitosť na posilnenie kolektívneho vyjednávania v kovopriemysle

49

49

2022 - 2024

REJEnerAXion: Energia pre spravodlivú a ekologickú dohodu o obnove: úloha pracovnoprávnych vzťahov v energetike pre odolnú Európu

2022 - 2024

REJEnerAXion: Energia pre spravodlivú a ekologickú dohodu o obnove: úloha pracovnoprávnych vzťahov v energetike pre odolnú Európu

48

48

2022 - 2024

PERHOUSE: Služby pre osoby a domácnosti (PHS) v krajinách strednej a východnej Európy: Zlepšenie pracovných podmienok a služieb prostredníctvom pracovnoprávnych vzťahov

Logo

2022 - 2024

PERHOUSE: Služby pre osoby a domácnosti (PHS) v krajinách strednej a východnej Európy: Zlepšenie pracovných podmienok a služieb prostredníctvom pracovnoprávnych vzťahov

47

47

2021 - 2022

Mapovanie trendov na trhu práce a odborových politík pre mladých učiteľov a iných pedagogických pracovníkov

Logo

2021 - 2022

Mapovanie trendov na trhu práce a odborových politík pre mladých učiteľov a iných pedagogických pracovníkov

46

46

2021 - 2023

DEFEN-CE: Sociálny dialóg na obranu zraniteľných skupín na trhoch práce po pandémii COVID-19

Logo

2021 - 2023

DEFEN-CE: Sociálny dialóg na obranu zraniteľných skupín na trhoch práce po pandémii COVID-19

45

45

2021 - 2023

BARCOVID - Vplyv pandemickej krízy COVID-19 na kolektívne zmluvy v Európe

2021 - 2023

BARCOVID - Vplyv pandemickej krízy COVID-19 na kolektívne zmluvy v Európe

44

44

2020 - 2022

EUKI - výmenná skupina: spravodlivý prechod európskeho automobilového priemyslu

Logo

2020 - 2022

EUKI - výmenná skupina: spravodlivý prechod európskeho automobilového priemyslu

43

43

2020 - 2022

SOWELL - Sociálny dialóg v sociálnych službách. Pracovnoprávne vzťahy, trh práce a sociálni aktéri v službách starostlivosti.

Logo

2020 - 2022

SOWELL - Sociálny dialóg v sociálnych službách. Pracovnoprávne vzťahy, trh práce a sociálni aktéri v službách starostlivosti.

42

42

2020 - 2022

BAWEU - Obchod a sociálne zabezpečenie. Preferencie a kolektívne konanie v Európe

2020 - 2022

BAWEU - Obchod a sociálne zabezpečenie. Preferencie a kolektívne konanie v Európe

41

41

2020 - 2022

Vyjednávanie o pracovných podmienkach a sociálnych právach migrujúcich pracovníkov v krajinách strednej a východnej Európy (BARMIG)

2020 - 2022

Vyjednávanie o pracovných podmienkach a sociálnych právach migrujúcich pracovníkov v krajinách strednej a východnej Európy (BARMIG)

40

40

2020 - 2021

ETUI-CELSI Covid-19 Observatórium

Logo

2020 - 2021

ETUI-CELSI Covid-19 Observatórium

39

39

2020 - 2020

CELSI COVID-19 Policy Response Inquiry (COPReQ)

2020 - 2020

CELSI COVID-19 Policy Response Inquiry (COPReQ)

Newsletter prihlásenie

Prihlasením as na odber, súhlasíte s našimi pravidlami používania.
\