SK EN

Publikácie

CELSI team contributed to a journal article looking at work integration of persons with disabilities (PwD) and the role of social dialogue

CELSI researchers Barbora Holubová, Marta Kahancová, Lucia Kováčová and Adam Šumichrast, along with Lucia Mýtna Kureková and Steffen Torp, worked on a study that examines how the different systems of workers’ representation and industrial relations in Slovakia and Norway facilitate PwD work integration. Taking a social ecosystem perspective, they acknowledge the role of various stakeholders and their interactions in supporting PwD work integration. The paper’s conceptual contribution lies in including social dialogue actors in this ecosystem.

Marta Kahancová co-authored a paper about public sector wage setting

The paper, written by Marta Kahancová and Katarína Staroňová, was published in the European Journal of Industrial Relations. It questions to what extent the export-led growth model, based on foreign direct investment as driver of economic growth, influenced PSWS in Czechia and Slovakia after the 2008–2009 crisis. The paper provides new evidence of the appropriateness of the growth model literature, integrated by consideration of global production chains integration, for understanding PSWS in CEE conditions.

{$publication->getTitle()}
Tím CELSI prispel k nedávno zverejnenému tematickému prehľadu o spravodlivom prechode k uhlíkovej neutralite

Naši výskumníci z CELSI, Monika Martišková, Katarína Lukáčová a Patrik Gažo, prispeli do najnovšieho tematického prehľadu o spravodlivom prechode k uhlíkovej neutralite, ktorý vypracovalo Európske expertné centrum pri Európskej komisii, a napísali články o Česku a Slovensku.

{$publication->getTitle()}
Výskumníci CELSI Martin Guzi a Martin Kahanec spolu s Luciou Mýtnou Kurekovou práve vydali nový článok v Journal of Ethnic and Migration Studies

Článok s názvom "The impact of immigration and integration policies on immigrant-native labour market hierarchies" využíva longitudinálny model založený na individuálnej úrovni EU LFS a databázach DEMIG POLICY a POLMIG na skúmanie rozdielov v zmenách imigračných a integračných politík v západných členských štátoch EÚ s cieľom preskúmať, ako súvisia s hierarchiami na trhu práce z hľadiska nezamestnanosti a rozdielov v kvalite zamestnanosti medzi prisťahovalcami a domácimi obyvateľmi.

{$publication->getTitle()}
Tím CELSI je spoluautorom kapitoly v knihe "Digital Labour Markets in Central and Eastern European Countries: COVID-19 and the Future of Work"

Lucia Kováčová, Martin Guzi a Martin Kahanec sú spoluautormi kapitoly v knihe, ktorá kriticky skúma, ako sa sociálni partneri podieľali na tvorbe a prijímaní politík na zachovanie pracovných miest v reakcii na hospodársku krízu COVID-19 v piatich krajinách strednej a východnej Európy: Bulharsko, Česká republika, Poľsko, Rumunsko a Slovensko.

Článok spoluautorky Marty Kahancovej publikovaný v časopise Human Relations

Marta Kahancová je spoluautorkou článku s názvom „Zdroje energie a úspešné kroky odborov, ktoré riešia pracovnú neistotu v nepriaznivých kontextoch: Prípad strednej a východnej Európy“ spolu s Aurorou Trif, Aristeou Koukiadaki a Valentinou Paolucci.

{$publication->getTitle()}
Výskumníci CELSI Monika Martišková, Pavol Bors, Tibor T Meszmann a Adam Šumichrast prispeli do knihy ETUI s názvom "Are multinational companies good for trade unions?"

Výskumníci CELSI Monika Martišková, Pavol Bors, Tibor T. Meszmann a Adam Šumichrast prispeli do knihy tromi prípadovými štúdiami, ktoré sa zaoberajú situáciou v Česku, Maďarsku a na Slovensku.

{$publication->getTitle()}
CELSI researcher Barbora Holubová contributed to the DG Employment's report on “Gender Equality and Work-Life Balance Policies during and after the COVID-19 crisis”

One of the findings is that the measures implemented during the pandemic were often temporary and did not adopt a gender perspective nor address the specific problems of disadvantaged groups, for example, single mothers and migrant women.

{$publication->getTitle()}
Spoluzakladateľ a riaditeľ CELSI Martin Kahanec uverejnil kapitolu o vzdelávaní v knihe CEPR s názvom "Rebuilding Ukraine: Principles and Policies"

Martin Kahanec prispel kapitolou o reformách vzdelávania počas vojny a po nej do knihy Centra pre výskum hospodárskej politiky (CEPR) o obnove Ukrajiny.

V nadväznosti na plán CEPR týkajúci sa obnovy Ukrajiny CEPR zostavil skupinu vedcov z celého sveta, pričom v každej kapitole sú dvaja hlavní autori - jeden z EÚ a jeden z Ukrajiny - s cieľom poskytnúť významný podrobný plán pokrývajúci rôzne sektory a oblasti politiky pre obnovu Ukrajiny od prvého dňa.

{$publication->getTitle()}
Výskumníčka CELSI Lucia Kováčová je spoluautorkou piatej štvrťročnej správy o vplyve COVID-19 na pracovnoprávne vzťahy, ktorá bola uverejnená v rámci projektu BARCOVID

Lucia Kováčová, Armanda Cetrulo a Niels Peuchen pracovali na správe, ktorá dopĺňa predchádzajúce správy o nové predbežné výsledky z dolovania dát a textovej analýzy výstupov z informačných bulletinov publikovaných vybranými zainteresovanými stranami na úrovni EÚ. Cieľom týchto štvrťročných správ je riešiť prvú výskumnú otázku projektu BARCOVID: "Ako ovplyvnila kríza Covid-19 štátom zavedené opatrenia a ich dôsledky prostredie pracovnoprávnych vzťahov v EÚ-27 a 5 kandidátskych krajinách?"

Newsletter prihlásenie

Prihlasením as na odber, súhlasíte s našimi pravidlami používania.
\