SK EN

Výskumné správy

Výskumné správy

V sérii výskumných správ CELSI sa uverejňujú vybrané analyticky orientované správy založené na originálnych empirických dôkazoch, ktorých autormi alebo spoluautormi sú odborníci CELSI (zamestnanci, spolupracovníci a partneri), ako aj externí výskumníci. Uvítame výskumné správy, ktoré predstavujú nové údaje o strednej a východnej Európe alebo sú relevantné pre región strednej a východnej Európy v oblastiach sociálnej a pracovnej politiky, starostlivosti, sociálneho dialógu a kolektívneho vyjednávania, zelenej a digitálnej transformácie, nových druhov práce, mobility pracovnej sily alebo nerovností a zraniteľnosti na trhu práce a v spoločnosti. Svoju výskumnú správu pošlite vo formáte .pdf alebo .doc(x) na adresu dp@celsi.sk [dp@celsi.sk].

Číslo Titul a autori Dátum PDF
57 Social Dialogue in Defence of Vulnerable Groups in Post-COVID-19 Labour Markets: Slovakia and Czechia Kahancová, M. , Brunnerová, S. , Holubová, B. and Martišková, M. Okt 2023 download PDF
56 The use of social clauses in public procurement Brunnerová, S. Sep 2023 download PDF
55 LEVEL UP! Support and develop collective bargaining coverage Ceccon, D. , Kahancová, M. , Martišková, M. , Medas, G. and Šumichrast, A. Máj 2023 download PDF
54 The Role of Industrial Relations and Social Dialogue in Improving Adult Learning Outcomes and Equity Mýtna Kureková, L. , Vangeel, N. , Tobback, I. , Studená, I. , Štefánik, M. and Lenaerts, K. Apr 2023 download PDF
53 Bargaining for working conditions and social rights of migrant workers in Central and Eastern European countries (BARMIG), Comparative report Meszmann, T. , Kolasa-Nowak, A. and Podgórska, K. Aug 2022 download PDF
52 Bargaining for working conditions and social rights of migrant workers in Central East European countries (BARMIG), National report: Slovakia Pokorná, P. Aug 2022 download PDF
51 Bargaining for working conditions and social rights of migrant workers in Central East European countries (BARMIG), National report: Ukraine Fedyuk, O. and Volodko, V. Aug 2022 download PDF
50 Bargaining for working conditions and social rights of migrant workers in Central East European countries (BARMIG), National report: Serbia Meszmann, T. Aug 2022 download PDF
49 Bargaining for working conditions and social rights of migrant workers in Central East European countries (BARMIG), National report: Estonia Karma, K. , Roosaar, L. and Masso, J. Aug 2022 download PDF
48 Bargaining for working conditions and social rights of migrant workers in Central East European countries (BARMIG), National report: Croatia Samardžija, V. , Butković, H. and Rukavina, I. Aug 2022 download PDF
47 Bargaining for working conditions and social rights of migrant workers in Central East European countries (BARMIG), National report: Poland Polkowska, D. , Podgórska, K. , Nowak-Kolasa, A. , Nowakowski, M. , Dyczewski, B. and Filipek, K. Aug 2022 download PDF
46 Bargaining for working conditions and social rights of migrant workers in Central East European countries (BARMIG), National report: Czechia Martišková, M. and Šumichrast, A. Aug 2022 download PDF

Newsletter prihlásenie

Prihlasením as na odber, súhlasíte s našimi pravidlami používania.
\