SK EN

Výskumné správy

Výskumné správy (2015)

V sérii výskumných správ CELSI sa uverejňujú vybrané analyticky orientované správy založené na originálnych empirických dôkazoch, ktorých autormi alebo spoluautormi sú odborníci CELSI (zamestnanci, spolupracovníci a partneri), ako aj externí výskumníci. Uvítame výskumné správy, ktoré predstavujú nové údaje o strednej a východnej Európe alebo sú relevantné pre región strednej a východnej Európy v oblastiach sociálnej a pracovnej politiky, starostlivosti, sociálneho dialógu a kolektívneho vyjednávania, zelenej a digitálnej transformácie, nových druhov práce, mobility pracovnej sily alebo nerovností a zraniteľnosti na trhu práce a v spoločnosti. Svoju výskumnú správu pošlite vo formáte .pdf alebo .doc(x) na adresu dp@celsi.sk [dp@celsi.sk].

Číslo Titul a autori Dátum PDF
11 Bargaining Systems, Trade Union Strategies and the Costs and Benefits of Migration Szabó, I. G. and Kahancová, M. Júl 2015 download PDF
10 New Challenges for Public Services Social Dialogue: Integrating Service Users and Workforce Involvement in Slovakia Sedláková, M. and Kahancová, M. Apr 2015 download PDF
9 Bargaining for Social Rights at the Sectoral Level: The Case of Slovakia Kahancová, M. and Martišková, M. Apr 2015 download PDF

Newsletter prihlásenie

Prihlasením as na odber, súhlasíte s našimi pravidlami používania.
\