SK EN

Výskumné správy

Výskumné správy (2020)

V sérii Výskumných správ CELSI sa uverejňujú vybrané analytické koncepcie zamerané na politiku, ktorých autormi alebo spoluautormi sú odborníci z CELSI (zamestnanci, spolupracovníci a výskumní pracovníci) a ktoré boli vytvorené v spolupráci s poprednými partnermi vrátane rôznych nadnárodných orgánov, národných a miestnych vlád, think-tankov a nadácií, ako aj s občianskymi organizáciami. Svoju výskumnú správu prosím pošlite ako súbor vo formáte .pdf alebo .doc(x) na dp@celsi.sk.

Číslo Titul a autori Dátum PDF
39 Trade unions and professional associations as civil society actors working on the issues of labour rights and social dialogue in Ukraine Slukvin, M. , Martišková, M and Sedláková, M. Aug 2020 download PDF
38 Trade unions and professional associations as civil society actors working on the issues of labour rights and social dialogue in Armenia Sargsyan, A. , Kováčová, L. and Sedláková, M. Aug 2020 download PDF
37 Trade unions and professional associations as civil society actors working on the issues of labour rights and social dialogue in Georgia Diakonidze, A. , Holubová, B. and Kahancová, M. Aug 2020 download PDF
36 Trade unions and professional associations as civil society actors working on the issues of labour rights and social dialogue in the Republic of Moldova Ciurea C. , Holubová, B. and Martišková, M Aug 2020 download PDF
35 Odbory a profesijné združenia ako aktéri občianskej spoločnosti, ktorí sa zaoberajú otázkami pracovných práv a sociálneho dialógu v krajinách Východného partnerstva Kahancová, M. Aug 2020 download PDF
34 Job Quality and Industrial Relations in the Personal and Household Services (PHS-QUALITY), National report: Slovakia Sedláková, M. Máj 2020 download PDF
33 Job Quality and Industrial Relations in the Personal and Household Services (PHS-QUALITY), National report: Czechia Martišková, M Máj 2020 download PDF
32 Strategic review of Slovakian national RI Roadmap Kostolný, J. and Kahanec, M. Feb 2020 download PDF
31 Research Infrastructure gaps report Central and Eastern Europe , Kahanec, M. , Kostolný, J. , , and Szüdi, G. Feb 2020 download PDF