SK EN

Výskumné správy

Výskumné správy (2020)

V sérii výskumných správ CELSI sa uverejňujú vybrané analyticky orientované správy založené na originálnych empirických dôkazoch, ktorých autormi alebo spoluautormi sú odborníci CELSI (zamestnanci, spolupracovníci a partneri), ako aj externí výskumníci. Uvítame výskumné správy, ktoré predstavujú nové údaje o strednej a východnej Európe alebo sú relevantné pre región strednej a východnej Európy v oblastiach sociálnej a pracovnej politiky, starostlivosti, sociálneho dialógu a kolektívneho vyjednávania, zelenej a digitálnej transformácie, nových druhov práce, mobility pracovnej sily alebo nerovností a zraniteľnosti na trhu práce a v spoločnosti. Svoju výskumnú správu pošlite vo formáte .pdf alebo .doc(x) na adresu dp@celsi.sk [dp@celsi.sk].

Číslo Titul a autori Dátum PDF
40 Articulation of the Trade Unions’ Strategies on upward convergence of social standards in the enlarged European Union – voice of CEE countries ARTUS‐CEE National report: Slovakia Sedláková, M. Dec 2020 download PDF
39 Trade unions and professional associations as civil society actors working on the issues of labour rights and social dialogue in Ukraine Sedláková, M. , Slukvin, M. and Martišková, M. Aug 2020 download PDF
38 Trade unions and professional associations as civil society actors working on the issues of labour rights and social dialogue in Armenia Sedláková, M. , Kováčová, L. and Sargsyan, A. Aug 2020 download PDF
37 Trade unions and professional associations as civil society actors working on the issues of labour rights and social dialogue in Georgia Holubová, B. , Diakonidze, A. and Kahancová, M. Aug 2020 download PDF
36 Trade unions and professional associations as civil society actors working on the issues of labour rights and social dialogue in the Republic of Moldova Ciurea C. , Holubová, B. and Martišková, M. Aug 2020 download PDF
35 Trade unions and professional associations as civil society actors working on the issues of labour rights and social dialogue in Eastern Partnership Countries Kahancová, M. Aug 2020 download PDF
34 Job Quality and Industrial Relations in the Personal and Household Services (PHS-QUALITY), National report: Slovakia Sedláková, M. Máj 2020 download PDF
33 Job Quality and Industrial Relations in the Personal and Household Services (PHS-QUALITY), National report: Czechia Martišková, M. Máj 2020 download PDF
32 Strategic review of Slovakian national RI Roadmap Kostolný, J. and Kahanec, M. Feb 2020 download PDF
31 Research Infrastructure gaps report: Central and Eastern Europe Kostolný, J. , Szüdi, G. , Kahanec, M. , Gábos, A. , Pawlowska, Z. and Pecillo, M. Feb 2020 download PDF

Newsletter prihlásenie

Prihlasením as na odber, súhlasíte s našimi pravidlami používania.
\