SK EN

Ľudia

Martin Kahanec

Martin Kahanec

Zakladateľ a riaditeľ pre výskum:
  • Central European University, Budapest
Výskumné oblasti:
  • (Pracovné) dáta a meranie, Mobilita pracovnej sily, Nerovnosti a zraniteľnosti, Sociálna a pracovná politika
Email: martin.kahanec@celsi.sk
 

Martin Kahanec je ekonóm zaoberajúci sa najmä trhom práce. Od januára 2010 pôsobí na Stredoeurópskej univerzite vo Viedni, kde je v súčasnosti dekanom (šk. rok 2020-21 a tieŽ predtým 2017-19) a kde bol v roku 2016 menovaný za profesora. Na Ekonomickej univerzite v Bratislave pôsobí ako vedecko-výskumný pracovník od roku 2015. Od roku 2016 spolupracuje s Centre for Population, Development and Labour Economics Univerzity Organizácie spojených národov (UNU). Martin Kahanec je Visiting Research Fellow na Inštitúte pre štúdium práce IZA (Institue for the Study of Labor) v Bonne (Nemecko), kde dlhodobo pôsobil ako zástupca riaditeľa programu Migrácia, vedúci výskumnej skupiny zameranej na trh práce a rozšírenie Európskej Únie a Deputy Director of Research (zástupca riaditeľa pre výskum; 2009). Od roku 2016 je pozvaným členom Academia Europea, Európskej akadémie vied. Jeho výskum sa zameriava na ekonómiu trhu práce, populačnú ekonómiu, etnicitu a migráciu. Martin Kahanec publikuje v medzinárodných vedeckých časopisoch, vyšla mu kapitola v Oxford Handbook of Economic Inequality, Oxford University Press, a edituje vedecké publikácie a špeciálne vydania vedeckých časopisov. Je Managing Editor odborného časopisu Journal of European Labor Studies, ktorý vydáva IZA. Martin Kahanec spolupracoval na viacerých vedeckých a aplikovaných projektoch Svetovej banky, Európskej komisie, OECD, a iných medzinárodných a národných inštitúcií.Doktorát v ekonómii obhájil v roku 2006 v Centre pre ekonomický výskum (CentER) na Til­burskej univerzite v Holandsku (Tilburg University) dizertačnou prácou na tému Sociálna interakcia a trh práce: Eseje o príjmovej nerovnosti, substtúcii práce a segregácii (Social Interaction and the Labor Market: Essays on Earnings Inequality, Labor Substitutability, and Segregation). V rámci Marie Curie programu Európskej únie hosťoval Martin Kahanec počas svojho doktorandského štúdia na Toulouskej škole ekonómie vo Francúzsku (Toulouse School of Economics, TSE, Université Toulouse 1 Sciences Sociales) vo Francúzsku a v Európskom centre pre výskum v ekonómii a štatistike na Univerzite v Bruseli v Belgicku (European Center for Advanced Research in Economics and Statistics, ECARES, Université Libre de Bruxelles).Martin Kahanec vyštudoval ekonómiu na Stredoeurópskej univerzite v Budapešti v Maďarsku (Central European University) a medzinárodnú ekonómiu na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave .

Celý CV na stiahnutie

Newsletter prihlásenie

Prihlasením as na odber, súhlasíte s našimi pravidlami používania.
\