SK EN

Správy

CELSI vás pozýva na konferenciu "Spravodlivá transformácia: Kam smeruje európsky automobilový priemysel?"

Konferencia sa uskutoční 12. mája 2022 v Bruseli, v hoteli Renaissance. Zainteresované strany z politiky, súkromného sektora, mimovládnych organizácií, odborov a akademickej obce sa stretnú a zapoja sa do otvoreného dialógu o budúcnosti automobilového priemyslu.

Publikované dňa
6. apríl 2022
Pozývame Vás na záverečnú konferenciu projektu BARMIG, ktorá sa uskutoční 31.3. - 1.4.2022

Konferencia bude organizovaná online cez Zoom. Partneri projektu, ako aj sociálni partneri z Chorvátska, Česka, Estónska, Maďarska, Poľska, Slovenska a ďalších krajín budú diskutovať o zisteniach a stratégiách projektu a budú adresovať pracovnú migráciu a práva migrantov na východnej hranici EÚ. Konferencia bude v angličtine, tlmočenie je zabezpečené do maďarského, poľského a slovenského jazyka.

Publikované dňa
29. marec 2022
Vydaná správa ELA o nedeklarovanej práci v sektore opatrovateľských služieb a služieb pre domácnosť

CELSI s hrdosťou oznamuje, že Európska agentúra práce zverejnila dlho očakávanú správu o nelegálnej práci v opatrovateľských a iných službách pre domácnosť. Tím CELSI výrazne prispel k správe o odhade prevalencie nelegálnej práce, jej hnacích síl a politických prístupov zahŕňajúcich preventívne a odstrašujúce opatrenia v členských štátoch EÚ.

Publikované dňa
11. marec 2022
Vyhlásenie vedenia CELSI k vojne na Ukrajine

Dôrazne odsudzujeme túto vojnu a vyzývame prezidenta Putina, aby prikázal svojim jednotkám vrátiť sa späť do Ruska!

Publikované dňa
24. február 2022
Tím CELSI publikoval národné správy o Maďarsku a Česku v rámci projektu BARMIG

Národné správy o Maďarsku a Česku hodnotia obmedzenia, príležitosti a výzvy pre aktérov v oblasti pracovnoprávnych vzťahov, ktoré vyplývajú zo zvýšenej prítomnosti migrujúcich pracovníkov v štyroch tradičných sektoroch – zdravotníctvo, stavebníctvo, pohostinské a maloobchodné služby a kovovýroba, ako aj služby poskytované v rámci digitalizácie ekonomiky.

Publikované dňa
17. február 2022
Marta Kahancová, výkonná riaditeľka CELSI, prednesie hlavný prejav o aktuálnom vývoji a budúcich trendoch na európskych trhoch práce na konferencii Social Impact Voucher (SIV)

Hlavným cieľom projektu Interreg Social Impact Vouchers, ktorý je financovaný EÚ, je riešenie výziev dlhodobej nezamestnanosti aktiváciou súkromného kapitálu.

Publikované dňa
14. február 2022
Odborný webinár CELSI vrámci projektu BARMIG s názvom „Trhy práce v pohybe: Integrácia migrujúcich pracovníkov a úloha inštitúcií v strednej a východnej Európe“

Dňa 1. februára 2022 zorganizovalo CELSI odborný webinár vrámci projektu BARMIG s názvom „Trhy práce v pohybe: Integrácia migrujúcich pracovníkov a úloha inštitúcií v strednej a východnej Európe“.

Publikované dňa
1. február 2022
CELSI sa stalo súčasťou nového projektu nadácie Eurofound, ktorý sa týka vyhodnocovania objavujúcich sa štruktúr v procesoch kolektívneho vyjednávania a dôsledkov štrukturálnych zmien na trhu práce

Nadácia Eurofound poverila CELSI vytvorením prípadových štúdií, ktoré v rámci Česka a Slovenska skúmajú vývoj a vznikajúce témy a priority pre strany zainteresované ako v procesoch tak i vo výstupoch kolektívneho vyjednávania.

Publikované dňa
25. január 2022
Európsky parlament zverejnil štúdiu CELSI o sociálnej a pracovnej situácii rómskych komunít na Slovensku

Štúdiou CELSI poveril Výbor Európskeho parlamentu pre zamestnanosť a sociálne veci (EMPL).

Publikované dňa
31. október 2021
Academia Europaea vymenovala spoluzakladateľa a riaditeľa CELSI Kahanca za predsedu sekcie ekonomiky, obchodu a manažmentu

Dr. Martin Kahanec, spoluzakladateľ a riaditeľ CELSI, bol od 1. septembra 2021 vymenovaný za predsedu sekcie ekonomiky, podnikania a manažmentu Academia Europaea.

Publikované dňa
1. október 2021

Newsletter prihlásenie

Prihlasením as na odber, súhlasíte s našimi pravidlami používania.