SK EN

Správy

Odborný webinár CELSI vrámci projektu BARMIG s názvom „Trhy práce v pohybe: Integrácia migrujúcich pracovníkov a úloha inštitúcií v strednej a východnej Európe“

Dňa 1. februára 2022 zorganizovalo CELSI odborný webinár vrámci projektu BARMIG s názvom „Trhy práce v pohybe: Integrácia migrujúcich pracovníkov a úloha inštitúcií v strednej a východnej Európe“.

Publikované dňa
1. február 2022
CELSI sa stalo súčasťou nového projektu nadácie Eurofound, ktorý sa týka vyhodnocovania objavujúcich sa štruktúr v procesoch kolektívneho vyjednávania a dôsledkov štrukturálnych zmien na trhu práce

Nadácia Eurofound poverila CELSI vytvorením prípadových štúdií, ktoré v rámci Česka a Slovenska skúmajú vývoj a vznikajúce témy a priority pre strany zainteresované ako v procesoch tak i vo výstupoch kolektívneho vyjednávania.

Publikované dňa
25. január 2022
Európsky parlament zverejnil štúdiu CELSI o sociálnej a pracovnej situácii rómskych komunít na Slovensku

Štúdiou CELSI poveril Výbor Európskeho parlamentu pre zamestnanosť a sociálne veci (EMPL).

Publikované dňa
31. október 2021
Academia Europaea vymenovala spoluzakladateľa a riaditeľa CELSI Kahanca za predsedu sekcie ekonomiky, obchodu a manažmentu

Dr. Martin Kahanec, spoluzakladateľ a riaditeľ CELSI, bol od 1. septembra 2021 vymenovaný za predsedu sekcie ekonomiky, podnikania a manažmentu Academia Europaea.

Publikované dňa
1. október 2021
CENA MLADÉHO AUTORA PRE VÝSKUMNÍKOV CELSI 🥇

S potešením oznamujeme, že akademický článok o transformačných procesoch v automobilovom priemysle, na ktorom sa podieľali výskumníci CELSI Monika Martišková, Patrik Gažo spolu s Thomasom Smithom, bol ocenený cenou Gerpisa Young Author's Prize za mimoriadny prínos mladých vedcov k dielam medzinárodnej siete GERPISA.

Publikované dňa
22. jún 2021
Záverečný diseminačný workshop spoločného projektu HOSPEEM-EPSU "Posilňovanie sociálneho dialógu sociálneho dialógu v sektore zdravotníctva vo východnej, južnej a strednej Európe

Na tomto diseminačnom workshope sa stretnú národní sociálni partneri z cieľových regiónov s ostatními európskymi sociálnymi partnermi a asociáciami, ktoré sú aktívne v zamestnaneckej a zdravotnej politike, aby diskutovali o záveroch a lekciách projektu. Prítomná bude taktiež výmena názorov medzi vnútroštátnymi a európskymi zainteresovanými stranami týkajúca sa aktivít na budovanie kapacít.

Publikované dňa
15. jún 2021
CELSI webinár: Spravodlivá transformácia automobilového priemyslu
CELSI webinár: Spravodlivá transformácia automobilového priemyslu

Online webinár pre výskumníkov a stakeholderov (7. máj, 2021)

Publikované dňa
26. apríl 2021
Projekt 'Chcem pracovať, kto mi pomože?' v médiách!
Projekt 'Chcem pracovať, kto mi pomože?' v médiách!

Projekt 'Chcem pracovať, kto mi pomože?' mal už množtvo publikácií, rovnako ako aj sériu videí na YouTube. Najnovšie o našom výskume napísali aj médiá, viac sa dočítate na: https://bit.ly/2Q85vkm.

Publikované dňa
9. marec 2021
Porovnanie vyjednávacej agendy vo výrobe, stavebníctve, obchode, verejnom sektore v celej Európe – konferencia COLBAR

O kolektívnych zmluvách v Európe vrátane osobitnej pozornosti pre Taliansko, Španielsko, Holandsko a krajiny Vyšehradskej štvorky. O databázach kolektívnych zmlúv a zlepšovaní databáz pomocou strojového učenia

Publikované dňa
5. február 2021
Návrat do práce po ochorení: rola pracovnoprávnych vzťahov REWIR projekt

Konferencia sa bude zaoberať výskumným projektom „Vyjednávanie návratu do práce v dobe demografických zmien prostredníctvom pracovnoprávnych vzťahov“ (REWIR - VS/2019/0075). Jeho zistenia ukážu, ako rôzne pracovné vzťahy a praktiky sociálneho dialógu prispievajú k formovaniu politík návratu do práce a predlžujú pracovný život v členských štátoch EÚ.

Publikované dňa
26. január 2021

Newsletter prihlásenie

Prihlasením as na odber, súhlasíte s našimi pravidlami používania.