SK EN

Výskumné správy

Výskumné správy (2013)

V sérii výskumných správ CELSI sa uverejňujú vybrané analyticky orientované správy založené na originálnych empirických dôkazoch, ktorých autormi alebo spoluautormi sú odborníci CELSI (zamestnanci, spolupracovníci a partneri), ako aj externí výskumníci. Uvítame výskumné správy, ktoré predstavujú nové údaje o strednej a východnej Európe alebo sú relevantné pre región strednej a východnej Európy v oblastiach sociálnej a pracovnej politiky, starostlivosti, sociálneho dialógu a kolektívneho vyjednávania, zelenej a digitálnej transformácie, nových druhov práce, mobility pracovnej sily alebo nerovností a zraniteľnosti na trhu práce a v spoločnosti. Svoju výskumnú správu pošlite vo formáte .pdf alebo .doc(x) na adresu dp@celsi.sk [dp@celsi.sk].

Číslo Titul a autori Dátum PDF
7 GINI Country Report: The Czech Republic and Slovakia Kahanec, M. , Guzi, M. , Martišková, M. , Paleník, M. , Pertold, F. and Siebertová, Z. Sep 2013 download PDF
6 Governing the Metal Sector in SlovakiaThis report was produced within the Framework Programme 7 project GUSTO (Work Package 6) as GUSTO Working Paper 6.20. Brngálová, B. and Kahancová, M. Jún 2013 download PDF
5 Governing the Healthcare Sector in Slovakia Kahancová, M. Jún 2013 download PDF
4 Overview of the Labour Market Situation of Low-Educated and Roma Population and Regulations Affecting Their Employment Brozovicova, K. , Messing, V. , Kahanec, M. and Fabo, B. Máj 2013 download PDF
3 Activating Benefit in Material Need Recipients in the Slovak Republic Duell, N. and Mýtna Kureková, L. Máj 2013 download PDF
2 From collective bargaining to political action: trade union responses to precarious employment in the Slovak Republic Kahancová, M. and Martišková, M. Máj 2013 download PDF
1 Skilled Labor Flows: Lessons from the European Union Kahanec, M. Máj 2013 download PDF

Newsletter prihlásenie

Prihlasením as na odber, súhlasíte s našimi pravidlami používania.
\