SK EN

Výskumné správy

Výskumné správy (2021)

V sérii výskumných správ CELSI sa uverejňujú vybrané analyticky orientované správy založené na originálnych empirických dôkazoch, ktorých autormi alebo spoluautormi sú odborníci CELSI (zamestnanci, spolupracovníci a partneri), ako aj externí výskumníci. Uvítame výskumné správy, ktoré predstavujú nové údaje o strednej a východnej Európe alebo sú relevantné pre región strednej a východnej Európy v oblastiach sociálnej a pracovnej politiky, starostlivosti, sociálneho dialógu a kolektívneho vyjednávania, zelenej a digitálnej transformácie, nových druhov práce, mobility pracovnej sily alebo nerovností a zraniteľnosti na trhu práce a v spoločnosti. Svoju výskumnú správu pošlite vo formáte .pdf alebo .doc(x) na adresu dp@celsi.sk [dp@celsi.sk].

Číslo Titul a autori Dátum PDF
44 Collective Bargaining Agreements in the Visegrad Countries Szüdi, G. Jún 2021 download PDF
43 Chcem pracovať, kto mi pomôže? Posilnenie spolupráce medzi tvorcami politík a neziskovým sektorom pri integrácii zdravotne znevýhodnených ľudí na trhu práce Holubová, B. , Kahancová, M. , Kováčová, L. , Mýtna Kureková, L. , Sedláková, M. , Šumichrast, A. and Torp, S. Feb 2021 download PDF
42 Shaping return-to-work policy: the role of industrial relations at the European, national and workplace levels. Perspectives of managers and workers Šumichrast, A. and Kostolný, J. Feb 2021 download PDF
41 Return to Work Policies and the Role of Industrial Relations in Slovakia Holubová, B. , Kahancová, M. , Sedláková, M. and Šumichrast, A. Jan 2021 download PDF

Newsletter prihlásenie

Prihlasením as na odber, súhlasíte s našimi pravidlami používania.
\