SK EN

Ľudia

Gábor Szüdi

Gábor Szüdi

Výskumník Výskumné oblasti:
  • Sociálne nerovnosti, Výskumné a inovačné politiky, Inovatívne riešenia vo verejných službách
Email: gabor.szudi@celsi.sk
 

Gábor Szüdi je projektový analytik Stredoeurópskeho inštitútu pre výskum práce (CELSI) v Bratislave. V súčasnosti zapojený do medzinárodných výskumných projektov zameraných na inkluzívny rast, výskumné infraštruktúry, kolektívne vyjednávanie a sociálny dialóg. Ako výskumný pracovník v Centre pre sociálne inovácie (ZSI) vo Viedni riadi Gábor tiež medziregionálny výskumný projekt Excellence-in-ReSTI, ktorý sa zaoberá novým kombinovaným vzdelávacím formátom. Má skúsenosti so sociálnym výskumom v oblasti nerovnosti príjmov, výskumných a inovačných politík, inovatívnych riešení v záležitostiach verejnej služby pomocou kvalitatívnych a kvantitatívnych metód analýzy údajov, komparatívnej politickej analýzy a riadenia projektov. Gábor má magisterský titul z medzinárodných vzťahov (Corvinus University of Budapest) a prekladateľstva v spoločenských a ekonomických vedách (Kodolányi János University of Applied Sciences) a získal titul PhD z hospodárskej politiky na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Gábor predtým pracoval v Maďarskom národnom výskumnom a technologickom úrade ako referent zodpovedný za medzinárodné programy v oblasti R&D&I (EUREKA / Eurostars, FP7).

Newsletter prihlásenie

Prihlasením as na odber, súhlasíte s našimi pravidlami používania.