SK EN

Výskumné správy

Výskumné správy (2022)

V sérii výskumných správ CELSI sa uverejňujú vybrané analyticky orientované správy založené na originálnych empirických dôkazoch, ktorých autormi alebo spoluautormi sú odborníci CELSI (zamestnanci, spolupracovníci a partneri), ako aj externí výskumníci. Uvítame výskumné správy, ktoré predstavujú nové údaje o strednej a východnej Európe alebo sú relevantné pre región strednej a východnej Európy v oblastiach sociálnej a pracovnej politiky, starostlivosti, sociálneho dialógu a kolektívneho vyjednávania, zelenej a digitálnej transformácie, nových druhov práce, mobility pracovnej sily alebo nerovností a zraniteľnosti na trhu práce a v spoločnosti. Svoju výskumnú správu pošlite vo formáte .pdf alebo .doc(x) na adresu dp@celsi.sk [dp@celsi.sk].

Číslo Titul a autori Dátum PDF
53 Bargaining for working conditions and social rights of migrant workers in Central and Eastern European countries (BARMIG), Comparative report Meszmann, T. , Kolasa-Nowak, A. and Podgórska, K. Aug 2022 download PDF
52 Bargaining for working conditions and social rights of migrant workers in Central East European countries (BARMIG), National report: Slovakia Pokorná, P. Aug 2022 download PDF
51 Bargaining for working conditions and social rights of migrant workers in Central East European countries (BARMIG), National report: Ukraine Fedyuk, O. and Volodko, V. Aug 2022 download PDF
50 Bargaining for working conditions and social rights of migrant workers in Central East European countries (BARMIG), National report: Serbia Meszmann, T. Aug 2022 download PDF
49 Bargaining for working conditions and social rights of migrant workers in Central East European countries (BARMIG), National report: Estonia Karma, K. , Roosaar, L. and Masso, J. Aug 2022 download PDF
48 Bargaining for working conditions and social rights of migrant workers in Central East European countries (BARMIG), National report: Croatia Samardžija, V. , Butković, H. and Rukavina, I. Aug 2022 download PDF
47 Bargaining for working conditions and social rights of migrant workers in Central East European countries (BARMIG), National report: Poland Polkowska, D. , Podgórska, K. , Nowak-Kolasa, A. , Nowakowski, M. , Dyczewski, B. and Filipek, K. Aug 2022 download PDF
46 Bargaining for working conditions and social rights of migrant workers in Central East European countries (BARMIG), National report: Czechia Martišková, M. and Šumichrast, A. Aug 2022 download PDF
45 Bargaining for working conditions and social rights of migrant workers in Central East European countries (BARMIG), National report: Hungary Meszmann, T. Feb 2022 download PDF

Newsletter prihlásenie

Prihlasením as na odber, súhlasíte s našimi pravidlami používania.
\