SK EN

Výskumné správy

Výskumné správy (2016)

V sérii výskumných správ CELSI sa uverejňujú vybrané analyticky orientované správy založené na originálnych empirických dôkazoch, ktorých autormi alebo spoluautormi sú odborníci CELSI (zamestnanci, spolupracovníci a partneri), ako aj externí výskumníci. Uvítame výskumné správy, ktoré predstavujú nové údaje o strednej a východnej Európe alebo sú relevantné pre región strednej a východnej Európy v oblastiach sociálnej a pracovnej politiky, starostlivosti, sociálneho dialógu a kolektívneho vyjednávania, zelenej a digitálnej transformácie, nových druhov práce, mobility pracovnej sily alebo nerovností a zraniteľnosti na trhu práce a v spoločnosti. Svoju výskumnú správu pošlite vo formáte .pdf alebo .doc(x) na adresu dp@celsi.sk [dp@celsi.sk].

Číslo Titul a autori Dátum PDF
20 The rise of the dual labour market: fighting precarious employment in the new member states through industrial relations (PRECARIR) Country report: Czechia Sedláková, M. and Martišková, M. Apr 2016 download PDF
19 The rise of the dual labour market: fighting precarious employment in the new member states through industrial relations (PRECARIR) Country report: Slovakia Kahancová, M. Apr 2016 download PDF
18 The rise of the dual labour market: fighting precarious employment in the new member states through industrial relations (PRECARIR) Country report: Lithuania Gruzevskis, B. and Blaziene, I. Apr 2016 download PDF
17 The rise of the dual labour market: fighting precarious employment in the new member states through industrial relations (PRECARIR) Country report: Greece Koukiadaki, A. and Kokkinou, Ch. Apr 2016 download PDF
16 The rise of the dual labour market: fighting precarious employment in the new member states through industrial relations (PRECARIR) Country report: Latvia Bukovska, M. , Krūmiņa, M. , Vanags, A. and Vildava, L. Apr 2016 download PDF
15 The rise of the dual labour market: fighting precarious employment in the new member states through industrial relations (PRECARIR) Country report: Croatia Samardžija, V. , Skazlić, I. , Čavar, I. and Butković, H. Apr 2016 download PDF
14 The rise of the dual labour market: fighting precarious employment in the new member states through industrial relations (PRECARIR) Country report: Slovenia Bembič, B. and Stanojević, M. Apr 2016 download PDF
13 The rise of the dual labour market: fighting precarious employment in the new member states through industrial relations (PRECARIR) Country report: Poland Mrozowicki, A. and Maciejewska, M. Apr 2016 download PDF
12 The rise of the dual labour market: fighting precarious employment in the new member states through industrial relations (PRECARIR) Country report: Hungary Meszmann, T. Apr 2016 download PDF

Newsletter prihlásenie

Prihlasením as na odber, súhlasíte s našimi pravidlami používania.
\