SK EN

Ľudia

Marta Kahancová

Marta Kahancová

Zakladateľka a výkonná riaditeľka:
  • PhD University of Amsterdam (2007)
Výskumné oblasti:
  • Starostlivé spoločnosti, Nové druhy práce, Nerovnosti a zraniteľnosti, Sociálna a pracovná politika, Sociálny dialóg a kolektívne vyjednávanie
Email: marta.kahancova@celsi.sk
 

Marta Kahancová je výkonnou riaditeľkou CELSI. Jej výskumná činnosť v oblasti sociológie organizácií a práce sa zameriava na sociálnu interakciu v nadnárodných firmách, pracovné podmienky a pracovno-právne vzťahy, sociálny dialóg a pracovnú migráciu. Pravidelne sa zúčastňuje medzinárodných konferencií, seminárov a vedeckých projektov. Publikovala v medzinárodných karentovaných odborných časopisoch v sociológii, manažmente ľudských zdrovoj a industrial relations. Pred svojou terajšou pozíciou pôsobila ako hosťujúca assistant professor na Katedre Politológie Stredoeurópskej univerzity v Budapešti (2009-2010), ako postdoctoral research fellow na Inštitúte Maxa Plancka pre výskum spoločnosti (Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung) (MPIfG) v Kolíne nad Rýnom (2007-2008) a vyučovala na Amsterdamskom inštitúte pre výskum práce (AIAS, Amsterdam Institute for Advanced Labour Studies) v rámci Amsterdamskej univerzity (2007-2008). V rokoch 2002-2007 pracovala na Amsterdamskej škole pre výskum v spoločenských vedách (ASSR, Amsterdam School for Social Science Research), ktorá je súčasťou Amsterdamskej univerzity (Universiteit van Amsterdam). V roku 2007 obhájila dizertačnú prácu s názvom Making the Most of Diversity. Social Interaction and Employment Practices in a Multinational Firm (To najlepšie z diversity. Sociálna interakcia a pracovné podmienky v nadnárodnej spoločnosti) na Fakulte spoločenských a behaviorálnych vied Amsterdamskej univerzity. Jej dizertačná práca bola zameraná na medziľudské vzťahy a koordináciu manažmentu v nadnárodných spoločnostiach, najmä na podnety ktoré vedú nadnárodné firmy k uplatneniu líšiacich sa pracovných podmienok v rôznych krajinách svojho pôsobenia. Táto dizertačná práca získala v roku 2009 cenu Holandskej sociologickej spoločnosti za najlepšiu dizertačnú prácu v sociológii v rokoch 2007-2008 v Holandsku. Počas svojho pôsobenia v Amsterdame Marta Kahancová spolupracovala na viacerých výskumných projektoch na inštitúte AIAS a vyučovala na Medzinárodnej škole pre humanitné a spoločenské vedy Amsterdamskej Univerzity (International School for Humanities and Social Sciences). Absolvovala aj hosťovský pobyt na renomovanom Európskom univerzitnom inštitúte (European University Institute) vo Florencii.

Marta Kahancová vyštudovala politické vedy na Stredoeurópskej univerzite v Budapešti v Maďarsku (Central European University) a hospodársku diplomaciu na Ekonomickej univerzite v Bratislave.

Celý CV na stiahnutie

Newsletter prihlásenie

Prihlasením as na odber, súhlasíte s našimi pravidlami používania.
\