SK EN

Výskumné správy

Výskumné správy (2019)

V sérii výskumných správ CELSI sa uverejňujú vybrané analyticky orientované správy založené na originálnych empirických dôkazoch, ktorých autormi alebo spoluautormi sú odborníci CELSI (zamestnanci, spolupracovníci a partneri), ako aj externí výskumníci. Uvítame výskumné správy, ktoré predstavujú nové údaje o strednej a východnej Európe alebo sú relevantné pre región strednej a východnej Európy v oblastiach sociálnej a pracovnej politiky, starostlivosti, sociálneho dialógu a kolektívneho vyjednávania, zelenej a digitálnej transformácie, nových druhov práce, mobility pracovnej sily alebo nerovností a zraniteľnosti na trhu práce a v spoločnosti. Svoju výskumnú správu pošlite vo formáte .pdf alebo .doc(x) na adresu dp@celsi.sk [dp@celsi.sk].

Číslo Titul a autori Dátum PDF
30 Enhancing the Effectiveness of Social Dialogue Articulation in Europe (EESDA) Comparative report Akgüç, M. , Kahancová, M. and Martišková, M. Dec 2019 download PDF
29 Enhancing the Effectiveness of Social Dialogue Articulation in Europe (EESDA), National report: Slovakia Kahancová, M. , Martišková, M. and Szüdi, G. Dec 2019 download PDF

Newsletter prihlásenie

Prihlasením as na odber, súhlasíte s našimi pravidlami používania.
\