SK EN

Publikácie

Články vo vedeckých časopisoch:

{$publication->getTitle()}
Výskumná spolupracovníčka CELSI Sofia Trommlerová publikovala v prestížnom časopise združenia American Economic Association

Výskumná spolupracovníčka CELSI Sofia Trommlerová publikovala v prestížnom časopise združenia American Economic Association článok o vplyve pandémie COVID-19 na plodnosť v Španielsku, ktoré sa od roku 2009 potýka so stále klesajúcou mierou pôrodnosti a patrí medzi krajiny s najnižšou pôrodnosťou v Európe.

{$publication->getTitle()}
CELSI team contributed to a journal article looking at work integration of persons with disabilities (PwD) and the role of social dialogue

CELSI researchers Barbora Holubová, Marta Kahancová, Lucia Kováčová and Adam Šumichrast, along with Lucia Mýtna Kureková and Steffen Torp, worked on a study that examines how the different systems of workers’ representation and industrial relations in Slovakia and Norway facilitate PwD work integration. Taking a social ecosystem perspective, they acknowledge the role of various stakeholders and their interactions in supporting PwD work integration. The paper’s conceptual contribution lies in including social dialogue actors in this ecosystem.

{$publication->getTitle()}
Marta Kahancová co-authored a paper about public sector wage setting

The paper, written by Marta Kahancová and Katarína Staroňová, was published in the European Journal of Industrial Relations. It questions to what extent the export-led growth model, based on foreign direct investment as driver of economic growth, influenced PSWS in Czechia and Slovakia after the 2008–2009 crisis. The paper provides new evidence of the appropriateness of the growth model literature, integrated by consideration of global production chains integration, for understanding PSWS in CEE conditions.

{$publication->getTitle()}
Výskumníci CELSI Martin Guzi a Martin Kahanec spolu s Luciou Mýtnou Kurekovou práve vydali nový článok v Journal of Ethnic and Migration Studies

Článok s názvom "The impact of immigration and integration policies on immigrant-native labour market hierarchies" využíva longitudinálny model založený na individuálnej úrovni EU LFS a databázach DEMIG POLICY a POLMIG na skúmanie rozdielov v zmenách imigračných a integračných politík v západných členských štátoch EÚ s cieľom preskúmať, ako súvisia s hierarchiami na trhu práce z hľadiska nezamestnanosti a rozdielov v kvalite zamestnanosti medzi prisťahovalcami a domácimi obyvateľmi.

{$publication->getTitle()}
Tím CELSI je spoluautorom kapitoly v knihe "Digital Labour Markets in Central and Eastern European Countries: COVID-19 and the Future of Work"

Lucia Kováčová, Martin Guzi a Martin Kahanec sú spoluautormi kapitoly v knihe, ktorá kriticky skúma, ako sa sociálni partneri podieľali na tvorbe a prijímaní politík na zachovanie pracovných miest v reakcii na hospodársku krízu COVID-19 v piatich krajinách strednej a východnej Európy: Bulharsko, Česká republika, Poľsko, Rumunsko a Slovensko.

{$publication->getTitle()}
Článok spoluautorky Marty Kahancovej publikovaný v časopise Human Relations

Marta Kahancová je spoluautorkou článku s názvom „Zdroje energie a úspešné kroky odborov, ktoré riešia pracovnú neistotu v nepriaznivých kontextoch: Prípad strednej a východnej Európy“ spolu s Aurorou Trif, Aristeou Koukiadaki a Valentinou Paolucci.

{$publication->getTitle()}
Nový článok "The transformation of Slovak and Czech automotive industries: stakeholders' perspectives and barriers towards an ecological mobility industry" uverejnený v IJATM

Výskumníci CELSI Patrik Gažo a Monika Martišková spolu s Thomasom S.J. Smithom z mníchovskej Univerzity Ludwiga Maximiliána (LMU) publikovali článok s názvom "The transformation of Slovak and Czech automotive industries: stakeholders' perspectives and barriers towards an ecological mobility industry". Článok identifikuje a kriticky rozoberá bariéry transformácie automobilového priemyslu na priemysel ekologickej mobility na Slovensku a v Česku z pohľadu kľúčových zainteresovaných strán.

{$publication->getTitle()}
Tím CELSI uverejnil článok o pracovnoprávnych vzťahoch vo V4 počas pandémie COVID-19

Výskumníci CELSI Lucia Kováčová, Katarína Lukáčová a spoluzakladateľ a riaditeľ CELSI Martin Kahanec publikovali v časopise Transfer výskumný článok na tému "Pracovnoprávne vzťahy a systémy dávok v nezamestnanosti vo vyšehradských krajinách počas pandémie COVID-19".

Newsletter prihlásenie

Prihlasením as na odber, súhlasíte s našimi pravidlami používania.
\