SK EN

Ľudia

Lucia Mýtna Kureková

Lucia Mýtna Kureková

Výskumná pracovníčka:
  • Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť, Bratislava
Výskumné oblasti:
  • Migrácia pracovnej sily a trh práce; Zamestnanosť a etnicita
Email: lucia.kurekova@celsi.sk
 

Lucia Kureková (PhD) sa venuje výskumu a publikuje na témy politickej ekonómie tranzície, migrácie a trhu práce, sociálnej a ekonomickej politiky, priamych zahraničných investícií a rôznorodosti kapitalizmu v strednej a východnej Európe (SVE). Doktorandský titul jej bol udelený na Stredoeurópskej univerzite v Budapešti (Maďarsko) v roku 2011. Jej dizertačná práca s názvom ‘From Job Search to Skill Search: Political Economy of Labor Migration in Central and Eastern Europe’ získala cenu „Najlepšia dizertačná práca“ na Stredoeurópskej univerzite v roku 2011. Práca analyzuje dynamiku pracovnej migrácie v kontexte východného rozšírenia EÚ a skúma ako ekonomická reštrukturalizácia a sociálne systémy ovplyvnili migračné trendy v regióne SVE. Lucia v minulosti učila na Fakulte ekonomických a sociálnych vied UK v Bratislave a tiež pôsobila ako odborný asistent pri výučbe viacerých kurzov na CEU v Budapešti. Ako konzultantka sa podieľala na projekte Svetovej banky o zamestnanosti Rómov v Českej republike a tiež pracovala na viacerých kolaboratívnych projektoch EÚ (6RP a 7RP). Od júla 2011 pôsobí na Inštitúte pre dobre spravovanú spoločnosť ako výskumníčka v rámci 7RP „NEUJOBS“.

Celý CV na stiahnutie

Newsletter prihlásenie

Prihlasením as na odber, súhlasíte s našimi pravidlami používania.
\