SK EN

News

OKRÚHLY STÔL V KOŠICIACH


« Back to news

OKRÚHLY STÔL V KOŠICIACH

Published on Sept. 9, 2020

story.title

Začiatkom tohto týždňa sme na okrúhlom stole v Košiciach spolu s tímom Inštitút SGI prezentovali zistenia z nášho projektu Chcem pracovať, kto mi pomôže? o spolupráci organizácií v integrácii zdravotne znevýhodnených ľudí na trhu práce. Regionálni aktéri z Košického kraja z radov odborov, mimovládneho a štátneho sektoru v diskusii poukázali predovšetkým na potrebu posilniť prechod zdravotne znevýhodnených pracovníkov z chráneného zamestnania na otvorený trh práce, a to napríklad posilnením agentúr podporovaného zamestnávania. Viac informácií o stretnutí spolu so zhrnutím predbežných zistení môžete nájsť tu: https://celsi.sk/sk/projekty/event/213/ 👉 Čoskoro uverejníme komplexnú štúdiu o postavení zdravotne znevýhodnených ľudí na slovenskom trhu práce ako aj štúdiu mapujúcu pracovnú integráciu zdravotne znevýhodnených v Nórsku. 👉 Výskumný projekt, na ktorom spolupracujeme s Inštitútom SGI a University of South-Eastern Norway, je podporený grantovým programom Active Citizens Fund - Slovakia.

 

Newsletter sign-up

By signing up, you agree to our Privacy Policy.
\