SK EN

News

DISKUTOVALI SME AJ V BANSKEJ BYSTRICI


« Back to news

DISKUTOVALI SME AJ V BANSKEJ BYSTRICI

Published on Sept. 10, 2020

story.title

V utorok sme sa z Košíc presunuli 🚘 do Banskej Bystrice, kde sme pred zástupkyňami a zástupcami štátneho sektoru, miestnej a regionálnej samosprávy a mimovládneho sektoru opäť prezentovali výsledky projektu Chcem pracovať, kto mi pomôže? o zamestnávaní ľudí so zdravotným znevýhodnením na Slovensku s poukázaním na skúsenosti v Nórsku. Diskusia na túto tému bola opäť živá, pričom účastníčky a účastníci diskusie poukázali na potrebu posilniť spoluprácu medzi aktérmi, či už v oblasti výmeny informácií ako aj efektívnejšej koordinácie služieb, ktorá je osobitne kľúčová pre integráciu ľudí s viacnásobným znevýhodnením. Pre viac informácií o projekte a o tom, čo sme na tomto okrúhlom stole prezentovali, prosím kliknite sem 👉https://celsi.sk/sk/projekty/event/214/ 👉V nasledujúcom období uverejníme štúdiu, ktorá komplexne mapuje tému zamestnávania zdravotne znevýhodnených na Slovensku, ako aj prípadové štúdie o integrácii ľudí s viacnásobným znevýhodnením a štúdiu o nórskom systéme pracovnej integrácie. 👉 Výskumný projekt, na ktorom spolupracujeme s Inštitút SGI a University of South-Eastern Norway, je podporený grantovým programom Active Citizens Fund - Slovakia.

 

Newsletter sign-up

By signing up, you agree to our Privacy Policy.
\