SK EN

News

WEBINÁR O ZAMESTNÁVANÍ ZDRAVOTNE ZNEVÝHODNENÝCH


« Back to news

WEBINÁR O ZAMESTNÁVANÍ ZDRAVOTNE ZNEVÝHODNENÝCH

Published on Sept. 11, 2020

story.title

Webinárom o pracovnej integrácii zdravotne znevýhodnených sme včera s tímom Inštitút SGI ukončili sériu regionálnych okrúhlych stolov, v rámci ktorých sme predstaviteľom a predstaviteľkám štátnej správy, mimovládneho sektora a odborov odprezentovali výskumné zistenia z projektu Chcem pracovať, kto mi pomôže?. Panelisti/ky a účastníci/čky tohto webináru pôsobiaci najmä v Bratislavskom kraji, ale aj v ďalších regiónoch v diskusii vyzdvihli predovšetkým nutnosť zaviesť individuálny prístup v integrácii zdravotne znevýhodnených, efektívnejšie prepojenie mladých so zdravotným znevýhodnením na trh práce už vo fáze vzdelávania, zlepšenie zberu dát o ľuďoch s viacnásobným znevýhodnením, či podporu prevencie sociálneho vylúčenia a bezdomovectva. ⭐️ Agendu a prezentáciu zo seminára môžete nájsť tu: https://celsi.sk/sk/projekty/event/212/ ⭐️ Spätnú väzbu diskutujúcich zo všetkých troch regionálnych okrúhlych stolov spracujeme do komparatívnej štúdie mapujúcej celkovú situáciu zamestnávania zdravotne znevýhodnených na slovenskom trhu práce ako aj analytických komentárov, v ktorých naformulujeme konkrétne opatrenia na zlepšenie situácie tejto skupiny na trhu práce z pohľadu spolupráce relevantných aktérov ako aj nastavenia konkrétnych policy opatrení. Projekt bol podporený Active Citizens Fund - Slovakia.

 

Newsletter sign-up

By signing up, you agree to our Privacy Policy.
\