SK EN

Publications

Príčinou nárastu nerovností na Slovensku bol najmä nárast príjmov u vybraných skupín obyvateľstva, zatiaľ čo iným skupinám príjmy rástli pomalšie. Najviac rástli príjmy vysokoškolsky vzdelaným ľuďom a


« Back to publications

Príčinou nárastu nerovností na Slovensku bol najmä nárast príjmov u vybraných skupín obyvateľstva, zatiaľ čo iným skupinám príjmy rástli pomalšie. Najviac rástli príjmy vysokoškolsky vzdelaným ľuďom a

Published on March 4, 2013

Otázka, či nový Zákonník práce, účinný od 1.1.2013 zvýšil nezmestnanosť alebo nie, zaujíma mnohých. Na túto otázku môžeme zatiaľ len ťažko odpovedať, keďže potrebné časové rady budú dostupné až o niekoľko mesiacov. V Európe je však jedna krajina, Nemecko, ktorá svoj trh práce nie až tak dávno zásadne zreformovala a teraz žne ovocie v podobe dlhodobo klesajúcej nezamestnanosti.

 

Otázka, či nový Zákonník práce, účinný od 1.1.2013 zvýšil nezmestnanosť alebo nie, zamestnáva nielen stranícke centrály. Popravde, analyticky môžeme túto otázku zatiaľ len ťažko zodpovedať, keďže potrebné časové rady budú dostupné až o niekoľko mesiacov. V Európe je však jedna krajina, Nemecko, ktorá svoj trh práce nie až tak dávno zásadne zreformovala a teraz žne ovocie v podobe dlhodobo klesajúcej nezamestnanosti. A to aj napriek kríze, ktorá spôsobila len krátkodobý nárast nezamestnanosti nasledovaný ďalším poklesom. Analýza konkrétnych opatrení, ktorými Nemecko tento úspech dosiahlo, nám veľa napovie o tom, čo od nového Zákonníka práce môžeme očakávať.

Prečítajte si celú analýzu

 

Newsletter sign-up

By signing up, you agree to our Privacy Policy.
\