SK EN

Mediaroom

Martin Kahanec live on BBC World News: Migrants do not respond to welfare generosity
Martin Kahanec live on BBC World News: Migrants do not respond to welfare generosity

Martin Kahanec contributes to the heated debate on welfare restrictions for migrants in the UK in a live interview on BBC World News on May 31, 2013.

June 6, 2013
Tlačová správa: Ženy a mladí ľudia bez vzdelania sú na trhu práce takmer bez šance

V porovnaní s európskymi krajinami máme pomerne málo nízkovzdelaných ľudí. Ich šance uplatniť sa na trhu práce sú však spomedzi krajín skúmaných Stredoeurópskym inštitútom pre výskum práce (CELSI) najnižšie. Najohrozenejšie sú ženy a mladí ľudia.

April 15, 2013
The Guardian reports on Martin Kahanec's paper: No 'welfare migration' in the EU

The Guardian reports on a recent article by Martin Kahanec busting the myth of welfare magnet of migration. „Research challenges idea that UK attracts immigration with ‚welfare magnet‘ and says language and skills are bigger pull,“ the Guardian reflects.

March 28, 2013
Martin Kahanec komentoval zmeny v Zákone o službách nezamestnanosti

Novinkou, s ktorou sa budú musieť začínajúci podnikatelia vysporiadať, je rozdelenie peňazí na dve časti. Prvých 60 percent sumy dostanú hneď na začiatku, ostatok až po úspešnom roku fungovania. Martin Kahanec však upozorňuje na riziká: „Po roku síce možno mierne motivuje poberateľov zotrvať pri podnikaní, avšak tiež znižuje efekt opatrenia, keďže práve na začiatku podnikania je nedostatok financií najciteľnejší.“

March 21, 2013
Príčinou nárastu nerovností na Slovensku bol najmä nárast príjmov u vybraných skupín obyvateľstva, zatiaľ čo iným skupinám príjmy rástli pomalšie. Najviac rástli príjmy vysokoškolsky vzdelaným ľuďom a

Otázka, či nový Zákonník práce, účinný od 1.1.2013 zvýšil nezmestnanosť alebo nie, zaujíma mnohých. Na túto otázku môžeme zatiaľ len ťažko odpovedať, keďže potrebné časové rady budú dostupné až o niekoľko mesiacov. V Európe je však jedna krajina, Nemecko, ktorá svoj trh práce nie až tak dávno zásadne zreformovala a teraz žne ovocie v podobe dlhodobo klesajúcej nezamestnanosti.

March 4, 2013
New article about Slovak youth unemployment by Monika Martišková

On December 5, the European Commission proposed a package of measures to help deal with youth unemployment. However, concerns persist about the effectiveness of the package. Slovakia has one of the highest youth unemployment rates in the EU. It serves as an example of a country where half-hearted measures have failed in the absence of a proper active labour market strategy to channel the young into meaningful jobs.

Feb. 15, 2013
Analýza: Berú Slováci prácu Nemcom?

Rozšírenie Európskej únie prinieslo právo voľného pohybu aj pre Slovákov. Zatiaľ čo mnohí občania z nových členských krajín sa tohto práva nadšene chopili, v starých členských krajinách prevládali obavy z ich prílevu. Analýza dokázala, že bezdôvodne. Paradoxne sú totiž riziká skôr na strane nových členských krajín.

Jan. 7, 2013
Martin Kahanec commented on youth unemployment in Slovakia

Youth unemployment in Slovakia is primarily due to a skills mismatch in the labour market. Schools and universities produce large numbers of graduates with skills that are little in demand. On the other hand, graduates with technical skills are scarce. (Cabinet re-allocates €295 million of EU funds, The Slovak Spectator)

May 21, 2012
Martin Kahanec took part in Slovak Television debate: Europe needs immigrants
Martin Kahanec took part in Slovak Television debate: Europe needs immigrants

enlarged Europe needs an increased labor mobility. Slovak Television debate „Práca pre teba – magazín“ broadcast on April 4, 2012.

April 4, 2012
Press Release: Gender Pay Gap in Journalism all over the World (Slovak language)

Rozdiely v platoch mužov a žien sú problémom aj medzi novinármi. Zo štúdie, ktorú pre Medzinárodnú federáciu novinárov (IFJ) vypracoval Stredoeurópsky inštitút pre výskum práce (CELSI) na základe údajov zo svetovej databázy platov Wage Indicator vyplýva, že ženy novinárky zarábajú v Európe o 17% menej ako ich kolegovia, v krajinách bývalého Sovietskeho zväzu je to o 9% menej a v krajinách Južnej Ameriky majú plat nižší o 4%.

March 8, 2012

Prihlásenie sa na newsletter

By signing up, you agree to our Privacy Policy.