SK EN

Správy

Článok našej výskumnej kolegyne Lucie Mýtnej Kurekovej s názvom: "The automotive industry in central Europe: A success?" je dnes odporúčaným článkom od IZA Wor.d of Labor!


« Späť k správam

Článok našej výskumnej kolegyne Lucie Mýtnej Kurekovej s názvom: "The automotive industry in central Europe: A success?" je dnes odporúčaným článkom od IZA Wor.d of Labor!

Publikované dňa 6. august 2019

story.title

Radi by sme vás informovali, že článok našej výskumnej kolegyne Lucie Mýtnej Kurekovej s názvom "The automotive industry in central Europe: A success?" je dnes odporúčaným článkom od IZA Wor.d of Labor!

Automobilový priemysel priniesol hospodársky rast, ale vývojový model založený na zahraničnom kapitáli dosahuje svoje limity.

Stredná Európa zažila jeden z najpôsobivejších príbehov o raste a konvergencii v nedávnej dobe. To sa dosiahlo najmä na pozadí zahranične vlastnenej, kapitálovo náročnej výroby v automobilovom priemysle. Vďaka rozsiahlym sieťam domácich dodávateľov a vysokej intenzite zručností prináša prítomnosť komplexného priemyslu mnoho ekonomických výhod. Táto cesta rozvoja však teraz dosahuje svoje limity vyčerpaním dostupnej kvalifikovanej pracovnej sily, obmedzenými investíciami do modernizácie a výskumu a pretrvávajúcimi regionálnymi nerovnosťami.

Neváhajte a získajte prístup k celému článku: https://wol.iza.org/articles/the-automotive-industry-in-central-europe-a-success