SK EN

Správy

Dotazník expertov o dátovej medzere strednej a východnej EU


« Späť k správam

Dotazník expertov o dátovej medzere strednej a východnej EU

Publikované dňa 3. október 2019

story.title

Medzery v prístupe k údajom brzdia a často bránia dôležitému výskumu a analýze politík. Dovoľujeme si Vás pozvať na účasť v odbornom dotazníku o údajových medzerách v strednej a východnej Európe, ktorý sa týka údajov o trhu práce a údajov o zraniteľných skupinách a pracovných podmienkach.

Vaša odpoveď nám pomôže lepšie porozumieť použitiu údajov na výskumné účely a umožní nám formulovať odporúčania týkajúce sa medzier v prístupe k dostupným súborom údajov, ich pokrytí a spoľahlivosti.

Prieskum trvá asi 10 minút.

Otvorte prieskum pomocou odkazu nižšie: https://www.surveymonkey.com/r/9SKYP9S

Informácie budú spracované CELSI striktne na výskumné účely. Nebudú zverejnené tretím stranám, rešpektujúc anonymitu respondentov.

Prieskum sa uskutočňuje v rámci výskumného projektu InGRID-2 financovaného v rámci výskumného a inovačného programu Európskej únie Horizont 2020 v rámci dohody o grante č. 730998. Viac informácií nájdete na webovej stránke projektu: http://www.inclusivegrowth.eu/.