SK EN

Správy

ROVNAKÁ MZDA ZA PRÁCU ROVNAKEJ HODNOTY


« Späť k správam

ROVNAKÁ MZDA ZA PRÁCU ROVNAKEJ HODNOTY

Publikované dňa 25. február 2020

story.title

Výskumníci z CELSI Barbora Holubová a Jakub Kostolný sa zúčastnili londýnskeho seminára, týkajúceho sa rozdielov v odmeňovaní žien a mužov vo verejných službách a stratégiách odborových zväzov, ako to uzavrieť. Jedným z predložených prípadov bolo vyjednávanie odborových zväzov švédskych obecných robotníkov o vyšších mzdách sociálnych pracovníkov, čo malo za následok zníženie rozdielov v odmeňovaní žien a mužov. Kampali za zvýšenie miezd, porovnaním hodnoty starostlivosti v oblastiach, v ktorých prevládajú ženy, s oblasťami, v ktorých prevládajú muži. Viac informácií o projekte nájdete na https://celsi.sk/sk/projects/detail/134/