SK EN

Správy

Marta Kahancová, Tibor Meszmann a Maria Sedlakova uverejnili nový článok


« Späť k správam

Marta Kahancová, Tibor Meszmann a Maria Sedlakova uverejnili nový článok

Publikované dňa 26. február 2020

Marta Kahancová, Tibor Meszmann a Maria Sedlakova z CELSI práve uverejnili svoj nový článok „Prekarizácia prostredníctvom digitalizácie? Usporiadanie práce na platforme ekonomiky na požiadanie v Maďarsku a na Slovensku“ v poli pôsobnosti sociológie. Cieľom práce je vytvoriť systematický, koncepčný a empirický vzťah medzi dvoma javmi: nárast neštandardných pracovných dojednaní, z ktorých niektoré sa považujú za neisté kvôli nejasnosti a nedostatku primeranej sociálnej a zákonnej ochrany, a vznik plošnej ekonomiky, kde práca je priamo sprostredkovaná alebo nepriamo vedená digitálnymi platformami.