SK EN

Správy

OKRÚHLY STÔL V KOŠICIACH


« Späť k správam

OKRÚHLY STÔL V KOŠICIACH

Publikované dňa 9. september 2020

story.title

Začiatkom tohto týždňa sme na okrúhlom stole v Košiciach spolu s tímom Inštitút SGI prezentovali zistenia z nášho projektu Chcem pracovať, kto mi pomôže? o spolupráci organizácií v integrácii zdravotne znevýhodnených ľudí na trhu práce. Regionálni aktéri z Košického kraja z radov odborov, mimovládneho a štátneho sektoru v diskusii poukázali predovšetkým na potrebu posilniť prechod zdravotne znevýhodnených pracovníkov z chráneného zamestnania na otvorený trh práce, a to napríklad posilnením agentúr podporovaného zamestnávania. Viac informácií o stretnutí spolu so zhrnutím predbežných zistení môžete nájsť tu: https://celsi.sk/sk/projekty/event/213/

System Message: ERROR/3 (<string>, line 4)

Unexpected indentation.
Čoskoro uverejníme komplexnú štúdiu o postavení zdravotne znevýhodnených ľudí na slovenskom trhu práce ako aj štúdiu mapujúcu pracovnú integráciu zdravotne znevýhodnených v Nórsku. Výskumný projekt, na ktorom spolupracujeme s Inštitútom SGI a University of South-Eastern Norway, je podporený grantovým programom

System Message: WARNING/2 (<string>, line 6)

Block quote ends without a blank line; unexpected unindent.

Active Citizens Fund - Slovakia