SK EN

InGRID-2 : 4-ročný projekt európskeho programu H2020, podporujúci odborné znalosti v oblasti inkluzívneho rastu

Data fórum o harmonizácií dát: prekážky a príležitosti

Data fórum o harmonizácií dát: prekážky a príležitosti

10. október 2019

Ako skombinujeme údaje s cieľom vytvoriť ukazovatele nerovnosti a zraniteľnosti? Ako využívame online údaje na štúdium budúcich zručností a pracovných miest? Ako moderné mestá využívajú údaje na informovanú tvorbu politiky? Ovplyvňuje znečistenie ovzdušia migráciu?

Toto sú niektoré z otázok diskutovaných na CELSI- WageIndicator Data fóre organizovanom v rámci projektu InGrid-2, ktorý sa uskutočnil 10. - 11. októbra v Bratislave.

Vyjadrili sa požiadavky na otvorené a harmonizované údaje pre výskum a tvorbu politiky s jasnými pravidlami prístupu. Medzi hlavné témy diskusie za okrúhlym stolom patrili: žiadny súbor údajov nie je dokonalý; ale musíme ich dôkladne študovať. Metódy, zistenia a obmedzenia sa musia uvádzať transparentne, aby sa v budúcnosti mohli klásť lepšie výskumné otázky.

Prezentácie:

Dokumenty:

Zatiaľ žiadne dokumenty

Newsletter sign-up

Kliknutím na tlačidlo prihlásiť sa, súhlasíte s pravidlami o ochrane súkromia..