SK EN

SOWELL - Sociálny dialóg v sociálnych službách. Pracovnoprávne vzťahy, trh práce a sociálni aktéri v službách starostlivosti.

CELSI zorganizovalo 29. novembra 2022 v Budapešti národný workshop v rámci projektu SOWELL s názvom "Early childhood education and care and long-term care in Hungary".

29. november 2022

Na seminári boli prezentované výsledky výskumu a prípadové štúdie o viacúrovňovej spolupráci sociálnych partnerov a ďalších zainteresovaných strán s cieľom zabezpečiť dostatočné pokrytie a kvalitu sociálnych služieb.

Takmer 15 účastníkov diskutovalo aj o aktuálnej situácii v Maďarsku v súvislosti so zmenami v sociálnom sektore a možnými riešeniami, ako zlepšiť sociálny dialóg v tomto sektore. Národné zistenia a prípadové štúdie prezentovali Pavol Bors a Marta Kahancová z CELSI.

Newsletter prihlásenie

Prihlasením as na odber, súhlasíte s našimi pravidlami používania.
\