SK EN

SOWELL - Sociálny dialóg v sociálnych službách. Pracovnoprávne vzťahy, trh práce a sociálni aktéri v službách starostlivosti.

CELSI zorganizovalo 1. decembra 2022 národný seminár v rámci projektu SOWELL s názvom "Pre-primary and long-term care services in Slovakia and the role of social partners".

1. december 2022

Na seminári boli prezentované výsledky výskumu a prípadové štúdie o viacúrovňovej spolupráci sociálnych partnerov a ďalších zainteresovaných strán s cieľom zabezpečiť dostatočné pokrytie a kvalitu sociálnych služieb. Viac ako 20 účastníkov diskutovalo aj o dôsledkoch novej stratégie EÚ v oblasti starostlivosti a pripravovaných investíciách z fondov EÚ do služieb starostlivosti na Slovensku.

Newsletter prihlásenie

Prihlasením as na odber, súhlasíte s našimi pravidlami používania.
\